,,Edukacja globalna zadaniem każdego nauczyciela”

Zespół Szkół Nr 8 W Nowej Słupi uczestniczy w projekcie z zakresu edukacji globalnej -,,Edukacja globalna zadaniem każdego nauczyciela” .
Celem projektu jest zwiększenie roli i miejsca edukacji globalnej w szkolnych programach nauczania i wychowania zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego oraz zaktywizowanie środowiska szkolnego do podejmowania i realizowania działań projektowych w obszarze edukacji globalnej, które pozwolą lepiej przygotować młodych ludzi do funkcjonowania w globalnym społeczeństwie informacyjnym, opartym na wiedzy.
Projekt prowadzony przez ORE , współfinansowany jest w ramach  programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP 2013. 
Jednym z elementów tak obszernego  projektu było przygotowanie szkolnego projektu, dostosowanego do potrzeb i możliwości uczniów naszej  szkoły.
Od 25 listopada 2013 roku do 24 stycznia 2014 roku realizujemy projekt autorski pod hasłem  ,,CHCEMY SIĘ UCZYĆ”. Celem tego projektu jest: zwrócenie uwagi na nierówny dostęp do  podstawowych praw człowieka dla wszystkich ludzi w tym prawa do powszechnej nauki; uwrażliwienie na problemy osób, które nie mogą korzystać w pełni praw; zwrócenie uwagi na CEL 2 Milenijnych Celów Rozwoju; kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych dostępnych źródeł.

Opublikowano: 15 grudnia 2013 12:28

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1268

Wszelkie prawa zastrzeżone © Centrum Kształcenia Ustawicznego "Patronus" Zespół Szkół nr 8 w Nowej Słupi

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony