Paulina Danielska stypendystką Prezesa Rady Ministrów

W dniu 13.11.2013 r. Paulina Danielska uczennica kl. IV Technikum żywienia i gospodarstwa domowego wraz z p. dyrektor Mirosławą Mierzejewską i wychowawcą kl. IV p. Elizą Tokarczyk  uczestniczyły w uroczystości wręczenia stypendiów, która odbyła się w Zespole Szkół nr 2 w Chęcinach.
Paulina znalazła się wśród 10 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kieleckiego i wśród 145 uczniów z województwa świętokrzyskiego, którzy otrzymali stypendium Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2013/2014 za wybitne osiągnięcia.
W uroczystości wzięli udział Małgorzata Muzoł – Świętokrzyski Kurator Oświaty, Zenon Janus - wicestarosta kielecki, Grzegorz Dziubek - wicewojewoda, Marian Ferdek - radny powiatowy i przewodniczący Komisji Edukacji, Robert Jaworski - burmistrz Chęcin, Lidia Grzanka - naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Powiatu Kieleckiego oraz dyrektorzy szkół ponadgimnazjlnych powiatu kieleckiego.

Paulina Danielska jest uczennicą klasy IV technikum żywienia i gospodarstwa domowego.  Od początku swojej edukacji w Zespole Szkół Nr 8 w Nowej Słupi uzyskuje bardzo dobre wyniki w nauce i otrzymuje wzorowe zachowanie. Osiąga duże sukcesy dydaktyczne, regularnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia. Jest uczennicą  bardzo ambitną, uczestniczy wielu ciekawych formach zajęć szkolnych i pozaszkolnych. Brała udział w Wojewódzkim Konkursie Historycznym ,,W 150 ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO" w etapie szkolnym i wojewódzkim, w ramach projektu„Otwarta Twoja Kariera” wykonała pracę nt. swojego wymarzonego zawodu. Każdego roku jest uczestnikiem Rajdu  Szlakiem Powstańców Styczniowych, którego współorganizatorem jest nasza szkoła.  Angażuje się w akcje charytatywne: ,,Góra Grosza", Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Uczestniczyła w przeprowadzeniu wyborów do Młodzieżowe Rady Powiatu Kieleckiego. Była przewodniczącą komisji wyborczej. Chętnie uczestniczy w akademiach i apelach organizowanych w szkole. Jest koleżeńska, otwarta  i życzliwa  wobec kolegów. Zawsze chętna do udzielenia pomocy słabszym. Od klasy pierwszej Paulina jest przewodniczącą klasy, a także działa w sekcji do spraw socjalnych  Samorządu Uczniowskiego. Paulina duże zaangażowanie wykazała w projekcie Comenius Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół 2010-2011 "Bogactwo Smaku, Zdrowia i Dziedzictwa Kulturowego"  uczestnicząc w warsztatach archeologicznych zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi. Brała udział w przygotowaniu kalendarza  na rok 2012 ze zdjęciami prezentującymi krajobrazy i walory turystyczne regionów krajów partnerskich, oraz pracowała nad przygotowaniem kulinarnego poradnika domowego, który jest częścią książki Bogactwo Smaku Zdrowia i Dziedzictwa Kulturowego z przepisami kuchni regionalnej danego państwa. Wzięła udział w wizycie partnerskiej na Litwę.
Paulina aktywnie uczestniczy w zajęciach dodatkowych organizowanych w ramach Projektu POKL „Nowa perspektywa szansą dla uczniów Zespołu Szkół nr 8 w Nowej Słupi” poznając smaki kuchni  różnych narodów.
Jest członkiem Koła Gospodyń Wiejskich „Modrzewianki” z którym to zespołem uczestniczy w wielu przeglądach i konkursach (Święto Pieroga Świętokrzyskiego, Przegląd Twórczości Kół Gospodyń Wiejskich i Zespołów Ludowych, występy w czasie dożynek oraz świąt gminnych).

Opublikowano: 13 listopada 2013 15:45

Kategoria: Aktualności

Paulina Danielska stypendystką Prezesa Rady Ministrów

Wyświetleń: 1535

Wszelkie prawa zastrzeżone © Centrum Kształcenia Ustawicznego "Patronus" Zespół Szkół nr 8 w Nowej Słupi

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony