Informacja o wynikach wyboru najkorzystniejszych ofert

Informacja o wynikach wyboru najkorzystniejszych ofert
w ramach przetargu nieograniczonego na usługi Usługi dotyczące prowadzenia szkoleńw ramach projektu: ”Nowa perspektywa dla uczniów Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi”, ogłoszonego dnia 03.09.2013

Szanowni Państwo
Informujemy, iż w wyniku procedury oceny ofert złożonych w przedmiotowym przetargu nieograniczonym, stwierdzono co następuje:

1. Złożone oferty:

Oferty złożyło 6 wykonawców:

 • Maz-met, Zakład Transportu i Sprzętu Ośrodek Szkolenia Kierowców i Operatorów Włodzimierz Mazur, ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Św.
 • Centrum Biznesu i Promocji Kadr, Spółka Z.o.o. os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św.
 • Firma „NOEZA” Anita Szymczuch, ul. Wiejska 51, 39-300 Mielec
 • Szkoła Jazdy Expres Jan i Jarosław Pluta, ul. 1-go Maja 70, 25-511 Kielce
 • Kombud Sp.z.o.o. Ośrodek Szkolenia Zawodowego, ul. Skrajna 76A, 25-650 Kielce
 • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn, ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa

 

2. Wykluczenie wykonawców z postępowania
Żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania.

 

3. Ocena formalna ofert
Wszystkie złożone oferty są poprawne pod względem formalnym i spełniają stawiane wymagania, zgodnie ze stosownymi zapisami zawartymi w SIWZ.

 

4. Wybór najkorzystniejszej oferty.

Wyboru dokonano spośród sześciu w/w ofert. Kryterium wyboru była cena, zgodnie z zapisami Rozdz. XVII, pkt 1 i pkt 2 SIWZ. Podana poniżej punktacja jest punktacją w każdym kryterium oceny i jednocześnie punktacją łączną, gdyż stosowane jest jedno kryterium- cena. Poniżej przedstawiono listę poszczególnych części zamówienia, wraz z przyznaną punktacją każdemu wykonawcy. W przypadkach, gdy oferta nie obejmowała danej części, wpisano zamiast punktacji „ND”.

        I.      szkolenie  operatora  koparko-ładowarki  kl.III,  łącznie  dla  12  uczniów  wraz  z przeprowadzeniem egzaminu w terminie do 31.10.2013

Najkorzystniejsza oferta:

 • Kombud Sp.z.o.o. Ośrodek Szkolenia Zawodowego, ul. Skrajna 76A, 25-650 Kielce; ilość punktów: 100; podstawa wyboru: kryterium „cena”- wykonawca zaoferował najniższą cenę przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.

Oferty pozostałe:

 • Maz-met, Zakład Transportu i Sprzętu Ośrodek Szkolenia Kierowców i Operatorów Włodzimierz Mazur, ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Św.; ilość punktów: 96,36; oferta nie została wybrana z powodu: kryterium „cena”- wykonawca zaoferował cenę wyższą niż najkorzystniejsza oferta.
 • Centrum Biznesu i Promocji Kadr, Spółka Z.o.o. os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św. ilość punktów: 75,50; oferta nie została wybrana z powodu: kryterium „cena”- wykonawca zaoferował cenę wyższą niż najkorzystniejsza oferta.
 • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn, ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa, ilość punktów: 75,71; oferta nie została wybrana z powodu: kryterium „cena”- wykonawca zaoferował cenę wyższą niż najkorzystniejsza oferta.
 • Firma „NOEZA” Anita Szymczuch, ul. Wiejska 51, 39-300 Mielec - ND
 • Szkoła Jazdy Expres Jan i Jarosław Pluta, ul. 1-go Maja 70, 25-511 Kielce - ND

 

      II.      szkolenie  z  nauki  Prawa  jazdy  kat.B,  łącznie  dla  11  uczniów  w  terminie  do 31.10.2013

Najkorzystniejsza oferta:

 • Centrum Biznesu i Promocji Kadr, Spółka Z.o.o. os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św. ilość punktów: 100, podstawa wyboru: kryterium „cena”- wykonawca zaoferował najniższą cenę przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.

Oferty pozostałe:

 • Maz-met, Zakład Transportu i Sprzętu Ośrodek Szkolenia Kierowców i Operatorów Włodzimierz Mazur, ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Św.; ilość punktów: 91,67; oferta nie została wybrana z powodu: kryterium „cena”- wykonawca zaoferował cenę wyższą niż najkorzystniejsza oferta.
 • Szkoła Jazdy Expres Jan i Jarosław Pluta, ul. 1-go Maja 70, 25-511 Kielce.; ilość punktów: 85,34; oferta nie została wybrana z powodu: kryterium „cena”- wykonawca zaoferował cenę wyższą niż najkorzystniejsza oferta.
 • Firma „NOEZA” Anita Szymczuch, ul. Wiejska 51, 39-300 Mielec - ND
 • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn, ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa – ND
 • Kombud Sp.z.o.o. Ośrodek Szkolenia Zawodowego, ul. Skrajna 76A, 25-650 Kielce - ND

 

    III.      szkolenie  z  obsługi  kasy  fiskalnej,  łącznie  1  szkolenie  w  wymiarze  16  godzin  dydaktycznych dla grupy 12 osób: w terminie do 31.10.2013

Najkorzystniejsza pozostałe:

 • Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z.o.o., Os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św.; ilość punktów: 100; podstawa wyboru: kryterium „cena”- wykonawca zaoferował najniższą cenę przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.

Oferty pozostałe:

 • Firma „NOEZA” Anita Szymczuch, ul. Wiejska 51, 39-300 Mielec; ilość punktów: 88,89; oferta nie została wybrana z powodu: kryterium „cena”- wykonawca zaoferował cenę wyższą niż najkorzystniejsza oferta.
 • Maz-met, Zakład Transportu i Sprzętu Ośrodek Szkolenia Kierowców i Operatorów Włodzimierz Mazur, ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Św – ND
 • Szkoła Jazdy Expres Jan i Jarosław Pluta, ul. 1-go Maja 70, 25-511 Kielce – ND
 • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn, ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa – ND
 • Kombud Sp.z.o.o. Ośrodek Szkolenia Zawodowego, ul. Skrajna 76A, 25-650 Kielce - ND

 

 

 

 

 

………….………………..

Opublikowano: 11 września 2013 11:33

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1638

Wszelkie prawa zastrzeżone © Centrum Kształcenia Ustawicznego "Patronus" Zespół Szkół nr 8 w Nowej Słupi

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony