Sesja Młodzieżowej Rady Powiatu Kieleckiego

W dniu 25 kwietnia 2013 roku po raz pierwszy zebrała się Młodzieżowa Rada Powiatu Kieleckiego, w której

uczestniczyli radni - przedstawiciele naszej szkoły: Bartłomiej Czekaj i Sławomir Pustuła.

Pomysłodawcą powołania Młodzieżowej rady jest przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach - Józef

Szczepańczyk.

Celem powołania Rady jest przybliżenie zasad funkcjonowania samorządu oraz zachęcenie młodych osób do

działań obywatelskich oraz konsultowanie z uczniami niektórych rozwiązań,dotyczących m.in. edukacji czy

rynku pracy .

Do zadań młodzieżowej rady będzie należało m.in.: współpraca z samorządami uczniowskimi,

podejmowanie działań na rzecz ochrony praw i godności młodych mieszkańców powiatu, promocja kultury

oraz działalność charytatywna.

Podczas pierwszej sesji został wybrany z pośród 29 młodych radnych przewodniczący, jego zastępca,

członkowie prezydium oraz Komisja Rewizyjna.

Młodzieżowa Rada Powiatu Kieleckiego będzie obradować nie rzadziej niż raz na pół roku. Sesji

towarzyszyła podniosła atmosfera. Zachowane zostały wszelkie procedury, po to aby młode osoby mogły się

przekonać jak wygląda funkcjonowanie samorządu.

Opublikowano: 06 maja 2013 14:59

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1414

Wszelkie prawa zastrzeżone © Centrum Kształcenia Ustawicznego "Patronus" Zespół Szkół nr 8 w Nowej Słupi

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony