Comenius Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół 2010-2011 "Bogactwo Smaku, Zdrowia I Dziedzictwa Kulturowego"

W związku z harmonogramem projektu Comenius pod nazwą The Wealth of Health, Taste and Culture, "Bogactwo Smaku, Zdrowia i Dziedzictwa Kulturowego" 19 września 2011 r. młodzież ZS nr 8 w Nowej Słupi wzięła udział w warsztatach archeologicznych zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi. Pokazy archeologii doświadczalnej odbyły się w nowo otwartym Centrum Kulturowo – Archeologicznym, które powstało na miejscu osady hutników z przed 2000 lat. Ludzie ci trudnili się wytapianiem żelaza z rud w piecach typu kotlinkowego, służących do jednorazowego wytopu żelaza, zwanych potocznie Dymarkami. W trakcie warsztatów, uczestnicy przenieśli się w realia okresu wpływów rzymskich na naszych terenach. Codzienna działalność starożytnych hutników to nie tylko produkcja żelaza. Badania potwierdzają istnienie w pobliżu pieców hutniczych zakładów innej wytwórczości. W osadzie oprócz zakładu garncarskiego, kowalskiego czy tkackiego związanych z działalnością ludzi zamieszkujących północną część Gór Świętokrzyskich 2000 lat temu zobaczyć można liczne narzędzia, stroje czy przedmioty użytku codziennego.
Warsztaty archeologiczne w Nowej Słupi w swej wyjątkowej scenerii umożliwiają bezpośrednie uczestnictwo i zaangażowanie każdego z uczestników i dają innowacyjne możliwości poznawcze badanych zagadnień. Odbiorca nie jest jedynie biernym słuchaczem czy obserwatorem, lecz samodzielnie buduje piec i prowadzi wytop żelaza czy też lepi garnek z gliny. Poprzez pełną percepcje i doświadczenie poszczególne elementy zdobywanej wiedzy stają się o wiele łatwiejsze i przyjemniejsze.
Na początku przewodnik wprowadził wszystkich uczestników w realia okresu, kiedy tereny te zamieszkiwane były przez ludność określaną przez archeologów jako kultura przeworska, jak również przybliżył historię i funkcję budynków znajdujących się na terenie osady. W trakcie warsztatów uczniowie bezpośrednio uczestniczyli w wydobywaniu i prażeniu rudy żelaza, budowali piec dymarski zaś na koniec prezenterzy zademonstrowali rozbiórkę pieca i uzyskanie gąbczastej łupki żelaza. Na stanowisku garncarskim uczestnicy zapoznali się z historią i tradycjami regionu w aspekcie lepienia i wypalania garnków i artefaktów  glinianych. Stanowisko Zielarki przybliżyło uczniom aspekty hodowli i wykorzystania ziół w okresie wpływów rzymskich, uczniowie poznali również historię i techniki budownictwa na terenie „barbaricum” jak i na terenie imperium rzymskiego. Warsztaty archeologiczne stały się narzędziem i sposobem aktywnego spędzania wolnego czasu połączonym ze zwiedzaniem i odkrywaniem dziedzictwa naszych przodków, którego piękno i wartości powinniśmy kultywować i promować nie tylko lokalnie, ale i międzynarodow

Opublikowano: 20 września 2011 09:42

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1169

Wszelkie prawa zastrzeżone © Centrum Kształcenia Ustawicznego "Patronus" Zespół Szkół nr 8 w Nowej Słupi

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony