Comenius Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół 2010-2011 "Bogactwo Smaku, Zdrowia I Dziedzictwa Kulturowego"

Szkoła nasza w lutym 2011 złożył wniosek o dofinansowanie projektu zatytułowanego The Wealth of Health, Taste and Culture, „Bogactwo Smaku, Zdrowia i Dziedzictwa Kulturowego” Comenius-Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Programu „Uczenie się przez całe życie” i decyzją Zarządu Narodowej Agencji został zaakceptowany do dofinansowania. Szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 20.000 euro na realizację wyznaczonych w projekcie zadań i wizyty w krajach partnerskich. W projekcie przewidziany jest wyjazd minimum 10 nauczycieli oraz minimum 14 uczniów do szkół partnerskich w trakcie dwóch lat trwania projektu.
Projekt ma na celu promowanie zdrowego stylu życia oraz kultywowanie dziedzictwa regionalnego wśród młodzieży. Obecnie młodzi ludzie zapominają o aktywnych sposobach spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, nieprawidłowo odżywiają się spożywając w pośpiechu kaloryczną i niezdrową żywność oraz nie są świadomi dziedzictwa kulturowego poprzednich pokoleń.
Pragniemy przedstawić młodym ludziom walory zdrowej regionalnej kuchni, aktywne sposoby spędzania wolnego czasu połączone ze zwiedzaniem i odkrywaniem dziedzictwa kulturowego naszych przodków, którego piękno i wartości powinniśmy kultywować i promować nie tylko lokalnie, ale i międzynarodowo.
Naszym dziedzictwem jest między innymi kuchnia regionalna i jej tradycyjne potrawy przyrządzane ze zdrowej ekologicznej żywności. Pragniemy promować ich wartości prozdrowotne i kulturowe w danym regionie oraz w krajach partnerskich zwłaszcza wśród młodzieży.
Skoncentrujemy się również na promowaniu turystyki proekologicznej, połączonej z aktywnymi sposobami spędzania wolnego czasu w harmonii z naturą. Będziemy podążali szlakiem naszych przodków, odnajdywali ślady ich działalności w regionie, której efekty miały znaczący wpływ na życie miejscowej ludności i Europy. Zaangażujemy młodzież do udziału w warsztatach archeologicznych oraz kultywowania regionalnych tańców i pieśni ludowych. W tym celu nawiążemy współpracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rudkach oraz Centrum Kulturowo-Archeologicznym w Nowej Słupi.

Będziemy dbali o promowanie i kultywowanie dziedzictwa kulturowego naszego regionu, ale również o zachowanie jego piękna przyrodniczego. Młodzież musi być świadoma zagrożeń jakie niesie ze sobą postęp cywilizacyjny i musi poczuć się odpowiedzialna za dziedzictwo przyrodnicze, które przekaże kolejnym pokoleniom.
Uczniowie z poszczególnych państw partnerskich, Polski, Rumunii, Turcji, Hiszpanii, Litwy i Francji będą zaangażowani we wspólne przedsięwzięcia w trakcie realizacji projektu.
Uzgodniliśmy sześć wizyt w krajach partnerskich w trakcie trwania projektu we Francji, Hiszpanii, Polsce, Litwie, Rumunii oraz Turcji.
W trakcie wizyt będziemy debatowali nad realizacją zadań w projekcie i przygotujemy szczegółowy harmonogram działań oraz zajmiemy się ewaluacją zadań wynikających z projektu. Założymy stronę internetową w celu dzielenia się informacjami na temat działań prowadzonych w projekcie.
W trakcie realizacji projektu zorganizujemy imprezy sportowe, w których będą uczestniczyli uczniowie z państw członkowskich. Przygotujemy festiwal Tradycje Kulturowe, a Współczesny Styl Życia podczas, którego zaprezentujemy tańce ludowe, zwyczaje kulturowe danych regionów i potrawy regionalne.
Opracujemy kalendarz na rok 2012 ze zdjęciami prezentującymi krajobrazy i walory turystyczne regionów krajów partnerskich.
Każda ze szkół będzie również pracowała nad przygotowaniem kulinarnego poradnika domowego, który będzie częścią książki Bogactwo Smaku Zdrowia i Dziedzictwa Kulturowego z przepisami kuchni regionalnej danego państwa. Każda ze szkół przygotuje również krótkie filmy o tradycjach kulinarnych swojego regionu, przedstawiając potrawy danego kraju i sposoby ich przyrządzania. Poradnik kulinarny w języku angielskim z płytą z krótkimi filmami prezentującymi przygotowywanie potraw, będzie jednym z efektów końcowych prac nad projektem.
Każda ze szkół opracuje trasę historyczno-dydaktyczną Szlakiem dziedzictwa kulturowego naszych przodków.
Uczniowie będą zdobywali informacje o dziedzictwie kulturowym poprzednich pokoleń, sięgając do tekstów źródłowych, czytając artykuły, przeprowadzając lokalne wywiady, odwiedzając muzea, ośrodki stanowiące o kulturze i tradycjach naszego regionu. Wykonają prezentacje multimedialne, w których zaprezentują efekty swoich działań i wpływ miejscowej ludności w przeszłości na życie ludzi w innych regionach, naszego kraju i Europy. Prezentacja multimedialna będzie również wyznaczała trasę po zabytkowych miejscach i śladach działalności naszych przodków. Efekty prac zostaną opracowane i zamieszczone w książce i na płycie DVD dołączonej do przewodnika.

Rezultaty planowanego projektu:

- Efektem prac końcowych będzie książka Bogactwo Smaku, Zdrowia i Dziedzictwa Kulturowego, w której zamieścimy prace uczniów z krajów partnerskich.
- Przygotujemy krótkie filmy o potrawach danego regionu europejskiego i sposobach ich przyrządzania, podamy również ich wartości kaloryczne i odżywcze. Filmy nagramy na płytę DVD i dołączymy ją do książki.
- Założymy stronę internetową poświęconą wydarzeniom związanym z integracją uczniów z różnych szkół i państw i ich działań na rzecz kultywowania tradycji danego regionu i promowania zdrowego stylu życia wśród młodzieży.
- Wykonamy również plakaty propagujące zdrowy tryb życia, czyli uprawianie sportu, zdrową żywność, turystykę do miejsc związanych z dziedzictwem kulturowym ściśle związanym z naszym najbliższym regionem.
- Przygotujemy również wielojęzyczny kalendarz zamieszczając w nim zdjęcia przyrodnicze z regionów krajów partnerskich ze sloganami propagującymi ochronę środowiska w regionie podając przykładowe działania.
- Zorganizujemy festiwal kultywowania muzyki i obyczajów ludowych.
- Przygotujemy kwestionariusz na temat upodobań młodych ludzi, ich sposobach spędzania wolnego czasu oraz zorganizujemy międzynarodową debatę uczestników projektu na tematy związane z ich obecnym stylem życia i wartościami jakie mogą czerpać od naszych przodków.

Opublikowano: 07 września 2011 09:38

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1490

Wszelkie prawa zastrzeżone © Centrum Kształcenia Ustawicznego "Patronus" Zespół Szkół nr 8 w Nowej Słupi

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony