Szkoły policealne dla dorosłych w systemie zaocznym

Zespół Szkół nr 8 w Nowej Słupi prowadzi nabór na rok 2015/2016 do szkoły policealnej dla dorosłych:

Technik administracji- wybierając klasę o profilu administracyjnym uzyskasz uniwersalne kwalifikacje zawodowe, umożliwiające pracę na różnych stanowiskach administracyjnych.

Będziesz przygotowany do prac związanych z gromadzeniem dokumentacji i informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym, a także sprawnie dokonywać sprawozdań i protokołów głównych posiedzeń i zebrań. Ponadto zdobędziesz umiejętności bezbłędnego prowadzenia podstawowej dokumentacji księgowej, planowanie kosztów i przychodów, gospodarowanie majątkiem oraz nadzorowania innych pracowników.

Wiedza uzyskana w Technikum administracji to przede wszystkim nauka o państwie i prawie. O prawie cywilnym, rodzinnym, opiekuńczym, gospodarczym, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, jak również administracyjnym i prawie finansów publicznych. Zdobędziesz wiedzę na temat etyki, rachunkowości, techniki biurowej, organizacji pracy biurowej i analizy ekonomicznej, psychologii społecznej i socjologii. Poznasz słownictwo i zwroty stosowane w tym zawodzie oraz zdobędziesz doświadczenie w trakcie praktyki zawodowej trwającej kilka tygodni.

Jako absolwent szkoły możesz zdobyć zatrudnienie:
- w administracji rządowej i administracji specjalnej
- w jednostkach samorządu terytorialnego(urzędach marszałkowskich, powiatowych, miejskich)
- w jednostkach organizacyjnych gminy;
- w samorządach zawodowych i gospodarczych
- w przedsiębiorstwach
- organach organizacji społecznych i zakładach usługowych na stanowiskach nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji

Prowadzimy również nabór do szkoły policealnej w zawodzie - Technik informatyk

 

Opublikowano: 09 kwietnia 2015 14:49

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1187

Wszelkie prawa zastrzeżone © Centrum Kształcenia Ustawicznego "Patronus" Zespół Szkół nr 8 w Nowej Słupi

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony