„RÓWNY KOMIKS – ogólnopolska kampania na rzecz równego dostępu do zatrudnienia”

W dniu 6 marca 2015 r. p. Eliza Tokarczyk na lekcjach działalności gospodarczej w gastronomii w kl. II i III technikum żywienia i usług gastronomicznych przeprowadziła zajęcia na temat „Przełamywanie stereotypów dotyczących ról kobiet i mężczyzn w rodzinie i na rynku pracy, znaczenie polityki równości szans kobiety i mężczyzn w procesie wyboru ścieżki kształcenia i zawodu oraz upowszechnianie możliwych form godzenia życia rodzinnego i osobistego wśród młodzieży”. Lekcja została przeprowadzona w ramach projektu, pt. „RÓWNY KOMIKS – ogólnopolska kampania na rzecz równego dostępu do zatrudnienia” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
Lekcja została przeprowadzona z użyciem przesłanych materiałów – komiksów oraz za pomocą platformy e-learningowej.
Uczniowie, po zakończonych zajęciach za pomocą platformy odpowiedzieli na kilka pytań dotyczących równego dostępu do zatrudnienia oraz wypełnili ankietę. Wszyscy wezmą udział w konkursie, gdzie nagrodą są tablety multimedialne oraz indeks Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu.

Opublikowano: 06 marca 2015 13:09

Kategoria: Aktualności

„RÓWNY KOMIKS – ogólnopolska kampania na rzecz równego dostępu do zatrudnienia”

Wyświetleń: 876

Wszelkie prawa zastrzeżone © Centrum Kształcenia Ustawicznego "Patronus" Zespół Szkół nr 8 w Nowej Słupi

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony