UDZIAŁ SPOŁECZNOŚCI UCZNIOWSKIEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 8 W NOWEJ SŁUPI W AKCJACH CHARYTATYWNYCH

Akcja charytatywna ,,Góra Grosza” Towarzystwa NASZ DOM pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej została przeprowadzona w dniach 24.11- 05.12.2014 roku.

Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci , rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych , zawodowych rodzin zastępczych oraz domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

Efekty wynikające z udziału w akcji:
- uświadomienie uczniom, że oddając chociażby jeden grosz, można realizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej;
- możliwość wspólnego przedsięwzięcia nauczycieli i uczniów na rzecz dzieci;
- możliwość włączenia się w wielką ogólnopolską inicjatywę na rzecz dzieci z opieki zastępczej.

Angażując się w akcję charytatywną uczniowie uczą się postaw obywatelskich , solidaryzując się z najbardziej potrzebującymi, którym los odebrał radość dzieciństwa.

Udział w 23 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

W dniu 9 stycznia 2015 roku podczas zorganizowanej imprezy zamkniętej w Zespole Szkół Nr 8 została przeprowadzona kwesta na rzecz WOŚP, w założeniach której środki finansowe miały być przekazane na diagnostykę i godną opiekę ludzi w podeszłym wieku;
- pomoc w zakresie pediatrii, onkologii, kardiochirurgii dla podtrzymania wysokich standardów leczenia.

Zebrane pieniądze zostały przekazane do sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kielcach w redakcji ,,Echo Dnia”.

W obu akcjach charytatywnych w kwestę zaangażowali się przedstawiciele Samorządu. Przez podjęte inicjatywy pogłębiła się współpraca nauczycieli , uczniów i pracowników szkoły zwracając tym samym uwagę na sytuację osób potrzebujących pomocy.

Opublikowano: 20 stycznia 2015 14:28

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1130

Wszelkie prawa zastrzeżone © Centrum Kształcenia Ustawicznego "Patronus" Zespół Szkół nr 8 w Nowej Słupi

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony