Centrum Kształcenia Ustawicznego "Patronus" Zespół Szkół nr 8 w Nowej Słupi
http://zs8nowaslupia.pl

19 grudnia 2017 11:18 | Aktualności

Katarzyna Turek - stypendystka Prezesa Rady Ministrów

W piątek 15 grudnia w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystości wręczenia dyplomów dla stypendystów Prezesa Rady Ministrów.
Z Zespołu Szkół nr 8 w Nowej Słupi stypendium otrzymała uczennica  technikum żywienia i usług gastronomicznych, Katarzyna Turek. Akty przyznania stypendiów w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczyła Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski oraz Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Zdjęcia: