Przedmioty

Język niemiecki

Podręczniki: Deutsch Expedition 2a

Nauczyciel: Marek Sieniek

Klasy: I, II

baner1