Centrum Kształcenia Ustawicznego "Patronus" Zespół Szkół nr 8 w Nowej Słupi
http://zs8nowaslupia.pl

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 Procesy magazynowe (Technik logistyk) Anna Gwóźdź
Biologia (Technik żywienia) Paulina Pastuszyńska
08:55 - 09:40 Procesy magazynowe (Technik logistyk) Anna Gwóźdź
Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii (Technik żywienia) Eliza Tokarczyk
09:50 - 10:35 Procesy magazynowe (Technik logistyk) Anna Gwóźdź
Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii (Technik żywienia) Eliza Tokarczyk
10:45 - 11:30 Procesy magazynowe (Technik logistyk) Anna Gwóźdź
Procesy technologiczne w gastronomii (Technik żywienia) Paulina Pastuszyńska
11:45 - 12:30 Magazyny dystrybucyjne (Technik logistyk) Anna Gwóźdź
Procesy technologiczne w gastronomii (Technik żywienia) Paulina Pastuszyńska
12:40 - 13:25 Organizacja prac magazynowych (Technik logistyk) Anna Gwóźdź
Procesy technologiczne w gastronomii (Technik żywienia) Paulina Pastuszyńska
13:35 - 14:20 Organizacja prac magazynowych (Technik logistyk) Anna Gwóźdź
Procesy technologiczne w gastronomii (Technik żywienia) Paulina Pastuszyńska
14:30 - 15:15 Procesy technologiczne w gastronomii (Technik żywienia) Paulina Pastuszyńska

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
09:50 - 10:35 Informatyka (Technik logistyk) Patrycja Zbąska
Kompetencje społeczne i organizacja pracy zepołów (Technik żywienia) Eliza Tokarczyk
10:45 - 11:30 Język niemiecki Marek Sieniek
11:45 - 12:30 Godzina z wychowawcą Eliza Tokarczyk
12:40 - 13:25 Język angielski Magdalena Dudek Zieja
13:35 - 14:20 Matematyka Patrycja Mazur
14:30 - 15:15 Historia i społeczeństwo Marek Sieniek

Środa

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 Procesy technologiczne w gastronomii (Technik żywienia) Paulina Pastuszyńska
08:55 - 09:40 Zasady żywienia (Technik żywienia) Paulina Pastuszyńska
09:50 - 10:35 Informatyka (Technik logistyk) Patrycja Zbąska
Biologia (Technik żywienia) Paulina Pastuszyńska
10:45 - 11:30 Religia Andrzej Górnik
11:45 - 12:30 Język angielski Magdalena Dudek Zieja
12:40 - 13:25 Matematyka Patrycja Mazur
13:35 - 14:20 Wychowanie fizyczne Patrycja Zbąska
14:30 - 15:15 Język polski Dorota Sieniek

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 Podstawy przedsiębiorczości Eliza Tokarczyk
08:55 - 09:40 Wychowanie fizyczne Patrycja Zbąska
09:50 - 10:35 Wychowanie fizyczne Patrycja Zbąska
10:45 - 11:30 Język angielski Magdalena Dudek Zieja
11:45 - 12:30 Język angielski Magdalena Dudek Zieja
12:40 - 13:25 Chemia Maciej Dziurdź
13:35 - 14:20 Język polski Dorota Sieniek
14:30 - 15:15 Religia Andrzej Górnik
15:25 - 16:10 Historia i społeczeństwo Marek Sieniek

Piątek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 Gospodarka magazynowa (Technik logistyk) Anna Gwóźdź
Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii (Technik żywienia) Eliza Tokarczyk
08:55 - 09:40 Gospodarka magazynowa (Technik logistyk) Anna Gwóźdź
Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem (Technik żywienia) Eliza Tokarczyk
09:50 - 10:35 Gospodarka magazynowa (Technik logistyk) Anna Gwóźdź
Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem (Technik żywienia) Eliza Tokarczyk
10:45 - 11:30 Organizacja prac magazynowych (Technik logistyk) Anna Gwóźdź
Działalność gospodarcza w gastronomii (Technik żywienia) Eliza Tokarczyk
11:45 - 12:30 Organizacja prac magazynowych (Technik logistyk) Anna Gwóźdź
Procesy technologiczne w gastronomii (Technik żywienia) Paulina Pastuszyńska
12:40 - 13:25 Magazyny dystrybucyjne (Technik logistyk) Anna Gwóźdź
Procesy technologiczne w gastronomii (Technik żywienia) Paulina Pastuszyńska
13:35 - 14:20 Procesy magazynowe (Technik logistyk) Anna Gwóźdź
Procesy technologiczne w gastronomii (Technik żywienia) Paulina Pastuszyńska
14:30 - 15:15 Magazyny przyprodukcyjne (Technik logistyk) Anna Gwóźdź
Procesy technologiczne w gastronomii (Technik żywienia) Paulina Pastuszyńska
15:25 - 16:10 Magazyny przyprodukcyjne (Technik logistyk) Anna Gwóźdź