Klasa

I

Technikum nr 6

Wychowawca

Eliza Tokarczyk

Plan lekcji

Plan lekcji - Poniedziałek
Godziny Przedmiot / Nauczyciel Sala
08:00 - 08:45

Wiedza o kulturze

Magdalena Dudek Zieja
08:55 - 09:40

Język obcy w gastronomii technik żywienia i usług gastronomicznych

Magdalena Dudek Zieja

Bezpieczeństwo i higiena pracy technik logistyk

Maciej Dziurdź
09:50 - 10:35

Fizyka

Ewa Mądzik - Błosińska
10:45 - 11:30

Wiedza o społeczeństwie

11:45 - 12:30

Język niemiecki

Marek Sieniek
12:35 - 13:20

Język polski

13:25 - 14:10

Matematyka

Patrycja Mazur
Plan lekcji - Wtorek
Godziny Przedmiot / Nauczyciel Sala
08:00 - 08:45

Język angielski

Magdalena Dudek Zieja
08:55 - 09:40

Podstawy przedsiębiorczości

Eliza Tokarczyk
09:50 - 10:35

Geografia

Adam Dwojewski
10:45 - 11:30

Język polski

11:45 - 12:30

Religia

Andrzej Górnik
12:35 - 13:20

Historia

Plan lekcji - Środa
Godziny Przedmiot / Nauczyciel Sala
08:00 - 08:45

Religia

Andrzej Górnik
08:55 - 09:40

Informatyka

Eliza Tokarczyk
09:50 - 10:35

Kompetencje społeczne i organizacja pracy zepołów technik logistyk

Eliza Tokarczyk

Język obcy w gastronomii technik żywienia i usług gastronomicznych

Magdalena Dudek Zieja
10:45 - 11:30

Godzina z wychowawcą

Eliza Tokarczyk
11:45 - 12:30

Język angielski

Magdalena Dudek Zieja
12:35 - 13:20

Wychowanie fizyczne

Patrycja Zbąska
13:25 - 14:10

Matematyka

Patrycja Mazur
14:15 - 15:00

Matematyka

Patrycja Mazur
Plan lekcji - Czwartek
Godziny Przedmiot / Nauczyciel Sala
08:00 - 08:45

Gospodarka magazynowa technik logistyk

08:55 - 09:40

Gospodarka magazynowa technik logistyk

technologia gastronomiczna z towaroznastwem technik żywienia i usług gastronomicznych

Eliza Tokarczyk
09:50 - 10:35

Gospodarka magazynowa technik logistyk

technologia gastronomiczna z towaroznastwem technologia gastronomiczna z towaroznastwem

Eliza Tokarczyk
10:45 - 11:30

Magazyny przyprodukcyjne technik logistyk

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii technik żywienia i usług gastronomicznych

Eliza Tokarczyk
11:45 - 12:30

Magazyny przyprodukcyjne technik logistyk

Działalność gospodarcza w gastronomii technik żywienia i usług gastronomicznych

Eliza Tokarczyk
12:35 - 13:20

Magazyny dystrybucyjne technik logistyk

Procesy technologiczne w gastronomii technik żywienia i usług gastronomicznych

Paulina Pastuszyńska
13:25 - 14:10

Magazyny dystrybucyjne technik logistyk

Procesy technologiczne w gastronomii technik żywienia i usług gastronomicznych

Paulina Pastuszyńska
14:15 - 15:00

Procesy magazynowe technik logistyk

Procesy technologiczne w gastronomii technik żywienia i usług gastronomicznych

Paulina Pastuszyńska
15:05 - 15:50

Procesy technologiczne w gastronomii technik żywienia i usług gastronomicznych

Paulina Pastuszyńska
Plan lekcji - Piątek
Godziny Przedmiot / Nauczyciel Sala
08:00 - 08:45

Biologia

Paulina Pastuszyńska
08:55 - 09:40

Wychowanie fizyczne

Patrycja Zbąska
09:50 - 10:35

Wychowanie fizyczne

Patrycja Zbąska
10:45 - 11:30

Edukacja dla bezpieczeństwa

Patrycja Zbąska
11:45 - 12:30

Język polski

12:35 - 13:20

Historia

Wszelkie prawa zastrzeżone © Centrum Kształcenia Ustawicznego "Patronus" Zespół Szkół nr 8 w Nowej Słupi

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony