Technikum nr 6 - Klasa I

Wychowawca

Eliza Tokarczyk

Moja klasa

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 Gospodarka magazynowa (technik logistyk) Krzysztof Woś
08:55 - 09:40 Gospodarka magazynowa (technik logistyk) Krzysztof Woś
technologia gastronomiczna z towaroznastwem (technik żywienia i usług gastronomicznych) Eliza Tokarczyk
09:50 - 10:35 Gospodarka magazynowa (technik logistyk) Krzysztof Woś
technologia gastronomiczna z towaroznastwem (technologia gastronomiczna z towaroznastwem) Eliza Tokarczyk
10:45 - 11:30 Magazyny przyprodukcyjne (technik logistyk) Krzysztof Woś
Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii (technik żywienia i usług gastronomicznych) Eliza Tokarczyk
11:45 - 12:30 Magazyny przyprodukcyjne (technik logistyk) Krzysztof Woś
Działalność gospodarcza w gastronomii (technik żywienia i usług gastronomicznych) Eliza Tokarczyk
12:35 - 13:20 Magazyny dystrybucyjne (technik logistyk) Krzysztof Woś
Procesy technologiczne w gastronomii (technik żywienia i usług gastronomicznych) Paulina Pastuszyńska
13:25 - 14:10 Magazyny dystrybucyjne (technik logistyk) Krzysztof Woś
Procesy technologiczne w gastronomii (technik żywienia i usług gastronomicznych) Paulina Pastuszyńska
14:15 - 15:00 Procesy magazynowe (technik logistyk) Krzysztof Woś
Procesy technologiczne w gastronomii (technik żywienia i usług gastronomicznych) Paulina Pastuszyńska
15:05 - 15:50 Procesy technologiczne w gastronomii (technik żywienia i usług gastronomicznych) Paulina Pastuszyńska
baner1