Technikum nr 6 - Klasa I

Wychowawca

Eliza Tokarczyk

Moja klasa

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 Wiedza o kulturze Magdalena Dudek Zieja
08:55 - 09:40 Język obcy w gastronomii technik żywienia i usług gastronomicznych Magdalena Dudek Zieja
Bezpieczeństwo i higiena pracy technik logistyk Maciej Dziurdź
09:50 - 10:35 Fizyka Ewa Mądzik - Błosińska
10:45 - 11:30 Wiedza o społeczeństwie Ewa Sikora
11:45 - 12:30 Język niemiecki Marek Sieniek
12:35 - 13:20 Język polski Ewa Sikora
13:25 - 14:10 Matematyka Patrycja Mazur

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 Język angielski Magdalena Dudek Zieja
08:55 - 09:40 Podstawy przedsiębiorczości Eliza Tokarczyk
09:50 - 10:35 Geografia Adam Dwojewski
10:45 - 11:30 Język polski Ewa Sikora
11:45 - 12:30 Religia Krzysztof Bartochowski
12:35 - 13:20 Historia Ewa Sikora

Środa

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 Religia Krzysztof Bartochowski
08:55 - 09:40 Informatyka Eliza Tokarczyk
09:50 - 10:35 Kompetencje społeczne i organizacja pracy zepołów technik logistyk Eliza Tokarczyk
Język obcy w gastronomii technik żywienia i usług gastronomicznych Magdalena Dudek Zieja
10:45 - 11:30 Godzina z wychowawcą Eliza Tokarczyk
11:45 - 12:30 Język angielski Magdalena Dudek Zieja
12:35 - 13:20 Wychowanie fizyczne Patrycja Zbąska
13:25 - 14:10 Matematyka Patrycja Mazur
14:15 - 15:00 Matematyka Patrycja Mazur

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 Gospodarka magazynowa technik logistyk Krzysztof Woś
08:55 - 09:40 Gospodarka magazynowa technik logistyk Krzysztof Woś
technologia gastronomiczna z towaroznastwem technik żywienia i usług gastronomicznych Eliza Tokarczyk
09:50 - 10:35 Gospodarka magazynowa technik logistyk Krzysztof Woś
technologia gastronomiczna z towaroznastwem technologia gastronomiczna z towaroznastwem Eliza Tokarczyk
10:45 - 11:30 Magazyny przyprodukcyjne technik logistyk Krzysztof Woś
Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii technik żywienia i usług gastronomicznych Eliza Tokarczyk
11:45 - 12:30 Magazyny przyprodukcyjne technik logistyk Krzysztof Woś
Działalność gospodarcza w gastronomii technik żywienia i usług gastronomicznych Eliza Tokarczyk
12:35 - 13:20 Magazyny dystrybucyjne technik logistyk Krzysztof Woś
Procesy technologiczne w gastronomii technik żywienia i usług gastronomicznych Paulina Pastuszyńska
13:25 - 14:10 Magazyny dystrybucyjne technik logistyk Krzysztof Woś
Procesy technologiczne w gastronomii technik żywienia i usług gastronomicznych Paulina Pastuszyńska
14:15 - 15:00 Procesy magazynowe technik logistyk Krzysztof Woś
Procesy technologiczne w gastronomii technik żywienia i usług gastronomicznych Paulina Pastuszyńska
15:05 - 15:50 Procesy technologiczne w gastronomii technik żywienia i usług gastronomicznych Paulina Pastuszyńska

Piątek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 Biologia Paulina Pastuszyńska
08:55 - 09:40 Wychowanie fizyczne Patrycja Zbąska
09:50 - 10:35 Wychowanie fizyczne Patrycja Zbąska
10:45 - 11:30 Edukacja dla bezpieczeństwa Patrycja Zbąska
11:45 - 12:30 Język polski Ewa Sikora
12:35 - 13:20 Historia Ewa Sikora
baner1