UWAGA!!! DLA PIERWSZYCH 15 OSÓB, KTÓRE ZAPISZĄ SIĘ DO KLASY PIERWSZEJ LICEUM OGÓŁNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM LUB ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ TABLET O WARTOŚCI 1000 ZŁ GRATIS!!!

Dane teleadresowe

Zespół Szkół nr 8 w Nowej Słupi

świętokrzyskie

kielecki

Nowa Słupia

ul. Szkolna 10

Nowa Słupia

26 - 006

41 3177602
41 372 99 99
600 965 361
nowaslupia@ckupatronus.pl
zs8@gazeta.pl
41 3177602

mgr inż. Maciej Dziurdź
413177602
413177602
zs8@gazeta.pl
nowaslupia@ckupatronus.pl

Centrum Kształcenia Ustawicznego PATRONUS
41 372 99 99
biuro@ckupatronus.pl