UWAGA!!! DLA PIERWSZYCH 15 OSÓB, KTÓRE ZAPISZĄ SIĘ DO KLASY PIERWSZEJ LICEUM OGÓŁNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM LUB ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ TABLET O WARTOŚCI 1000 ZŁ GRATIS!!!

Egzamin zawodowy "nowy"

EGZAMINY W 2016 ROKU

Harmonogram zgłaszania uczniów/ słuchaczy/ absolwentów na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie („nowy” egzamin zawodowy) w roku 2016 po aktualizacji terminów przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

Sesja 2015 r.

Sesja sierpień-październik 2015 r.

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2015 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2015/2016

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji sierpień-październik 2015 r.

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 lipca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji sierpień-październik 2015 r.

Komunikat w sprawie zgłoszeń egzaminatorów do udziału w sesji sierpień-październik 2015 r.

Komunikat w sprawie zebrań dotyczących organizacji i przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji sierpień - październik 2015 r.

Komunikat w sprawie harmonogramu nowego egzaminu zawodowego w sesji sierpień - październik 2015 r.

Komunikat w sprawie przekazywania danych zgłoszeniowych uczniów na egzamin w sesji sierpień-październik 2015 r.